Squirt Sweatsucker

Squirt Sweatsucker multisportsvettband är fyllt med inerta porösa keramiska granulat som gör det mer absorberande än vanliga svettband i tyg.

  • Keramiska granulat gör den superabsorberande
  • Justerbara remmar
  • Tvättbar & återanvändbar
  • Hjälm & Multisport vänlig
  • Innehåller inga mikroplaster

Varför det fungerar

De keramiska granulerna har en hög vätskelagringskapacitet och absorptionsförmåga som ger den överlägsen dräneringsverkan. Svett absorberas och sugs in i granulatet där den fördelas jämnt längs svettbandet. Det dräneras sedan genom gravitation längs svettbandet bort från ögonen och skyddsglasögon till den lägsta punkten av svettbandet eller vid kontakt med hjälmremmen. Sekundär avdunstning av svett från ytan säkerställer också en kylande effekt.