Fosfater

Vad är fosfater?

Starka tvättmedel innehåller vanligtvis mycket kemikalier som kallas fosfater. Fosfater ökar bakterie- eller algtillväxten i naturligt vatten och orsakar en minskning av syrehalten, vilket kväver biologiska system.

Squirt biologiskt nedbrytbar cykeltvättmedel

Squirt Biodegradable Cykeltvättmedel är ett milt, icke aggressivt cykelrengöringsmedel fri från fosfater, vilket gör den säkrare att använda i den naturliga miljön, ofta där cyklar tvättas. Cykeltvättmedlet är också lätt biologiskt nedbrytbar och bryts ner i vattensystem till grundläggande molekyler som koldioxid, vatten och metan.

Läs mer om fosfaters effekt på naturliga vattensystem här .