PFAS

Wat is PFAS?

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn een groep van meer dan 4.600 door de mens gemaakte chemicaliën die sinds de jaren veertig in verschillende industrieën over de hele wereld worden gebruikt. Bepaalde PFAS zoals polytetrafluorethyleen (PTFE) hebben een lage wrijvingscoëfficiënt waardoor ze populair zijn voor gebruik als additieven in smeermiddelen.

Waarom zijn PFAS slecht voor het milieu en de mens?

PFAS zijn bestand tegen hitte en andere chemicaliën, wat betekent dat ze niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn en zich kunnen ophopen in het milieu, dieren en het menselijk lichaam.

Hoe worden mensen blootgesteld aan PFAS?

Mensen kunnen op verschillende manieren en op verschillende niveaus aan deze chemicaliën worden blootgesteld. PFAS komt de voedselketen binnen via verontreinigde grond en water, voedselverpakkingen, voedselbereidingsapparatuur en producten die PFAS-achtige kettingsmeermiddelen bevatten. Deze laatste zouden tijdens het fietsen op wegdek of bergpaden en beken terechtkomen en terechtkomen in de waterorganismen, vissen, hoofdwaterwegen en stedelijke watersystemen.

Zijn er gezondheidseffecten van PFAS?

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan PFAS kan leiden tot nadelige gezondheidsresultaten bij mensen vanwege de opname en accumulatie ervan in het lichaam. Laboratoriumstudies met sommige PFAS-chemicaliën suggereren dat ze tumoren, reproductieve, ontwikkelings-, lever-, nier- en immunologische effecten bij dieren veroorzaken. Sommige epidemiologische studies bij mensen suggereren verhoogde cholesterolwaarden en invloed op het geboortegewicht van baby’s, effecten op het immuunsysteem, kanker en verstoring van het schildklierhormoon.

Waarom alle Squirt Chain Lubes van nature PFAS-vrij zijn

De unieke mix van biologisch afbreekbare wassen gecombineerd met de emulgeertechnologie die wordt gebruikt in Squirt Chain Lube, zorgen voor een zeer stabiel, milieuvriendelijker product met een langdurig smerend effect. De unieke wassen in Squirt werken als wrijvingsverlagende additieven, vergelijkbaar met wat vast PTFE doet, zonder de negatieve effecten die gepaard gaan met PFAS.

U kunt hier meer lezen over PFAS en de effecten ervan op mens en milieu.